Ποιοί είμαστε

Οι «Αγροσύμβουλοι Κρήτης» είναι μια εταιρία η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, στα πλαίσια διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το όραμα της εταιρίας είναι να υποστηρίζει τους αγρότες με πολυάριθμα μέσα και μέσω συμβουλευτικής, έτσι ώστε να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Σε έναν ευρύτερο ορίζοντα, οραματίζεται έναν αγροτικό τομέα ευθυγραμμισμένο με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο υπογραμμίζεται στην συμβουλευτική την οποία παρέχει.

Στόχος της είναι η ουσιαστική και δωρεάν στήριξη σε αγρότες με εκμεταλλεύσεις φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, παρέχοντας ένα σύστημα εξατομικευμένων και εξειδικευμένων συμβουλών, το οποίο προσαρμόζεται αποκλειστικά στις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.

close-up-of-cherry-tomatoes-cultivation-in-a-green-2021-08-29-11-40-31-utc 1
woman-worker-of-an-olive-farm-background-olive-ga-2022-05-19-16-58-37-utc 1

Φένια Λαμπρινίδου

Υπεύθυνη Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Οργάνωσης

Η Φένια Λαμπρινίδου είναι Γεωπόνος με ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (BSc AUTH). Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αγροτική Οικονομία με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων (MSc AUTH). Είναι υποψήφια διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας με ειδίκευση στο Εξαγωγικό Marketing Κρητικού Ελαιόλαδου (PhD Candidate AUTH).

Έχει Μελετητικό Πτυχίο A’ Τάξης από το ΥΠΕΧΩΔΕ και είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Ακόμα, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο γεωργικών συμβούλων. Έχει εμπειρία στον χώρο της συμβουλευτικής του αγροτικού τομέα και του εξαγωγικού εμπορίου. Έχει πραγματοποιήσει μελέτες γεωργικού περιεχομένου, αγροδιατροφικά επιχειρηματικά πλάνα και ερευνητικές μελέτες. Έχει παρακολουθήσει πολυπληθή εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία αφορούν ενδεικτικά ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, πολιτικές εξαγωγικού εμπορίου και σεμινάρια αμπελουργικού και ελαιοκομικού περιεχομένου.

Γιώργος Μελεμενής

Γεωργικός Σύμβουλος

Ο Γιώργος Μελεμενής είναι απόφοιτος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης, με κατεύθυνση Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.Τε.Γ.), και έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία, που διοργανώνει το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει πολυετή εμπειρία στο κομμάτι του ΟΣΔΕ, καθώς εργάζεται σε ΚΥΔ και έχει υπάρξει και εργαζόμενος σε  γεωπονικό κατάστημα.  Επίσης έχει πιστοποιηθεί ως Γεωργικός Σύμβουλος, στοχεύοντας στην υποστήριξη των αγροτών για την τήρηση των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης.